Spirituele Counseling

Onze meest pijnlijke levensmomenten, zijn in werkelijkheid, de meest krachtige
spirituele groei momenten. Deze komen onder andere voort uit, verdriet, pijn,
verwarring, en het niet meer verbonden voelen met onze levensbron.
Problemen in het leven roepen vaak vragen in ons op zoals waarom gebeurt dit (altijd) bij mij.

Spirituele counseling kan uitkomst bieden.
Binnen de sessie wordt er gezocht naar de oorsprong van het probleem. Het kan gaan
om een rode draad van meerdere ervaringen, of een incidentele ervaring.
Beide mogelijkheden kunnen grote impact hebben op onze beleving wereld.
Gedurende de sessie wordt je een spiegel aangereikt  om naar jezelf en je leven te kijken:
naar de buitenkant en naar de binnenkant. Naarmate je je beweegredenen, emoties en
patronen beter kent, kun je bewuster met jezelf, je omgeving en wat zich in je leven aandient omgaan.
En een verbinding maken tussen binnen- en buitenkant. Je kunt spirituele counseling ook zien
als een ontmoeting met jezelf, zowel in de betekenis van een nadere kennismaking als in
de zin van ont-moeten: het ‘moeten’ eruit halen.
Daardoor kun je ruimer ademen en meer levenslust ervaren.

De spirituele counselor zal je dan ook helpen om je te begeleiden naar het her-verbinden
met je eigen wijsheid, kracht, humor en liefde waardoor zelfvertrouwen kan toenemen
en je op eigen kracht weer richting kan geven aan dat wat uit balans is geraakt.
Een mooi Engels woord hiervoor is Self-empowerment.

Je bent geen slachtoffer van je verleden meer, maar wordt de regisseur van je eigen toekomst.

Als spiritueel counselor gebruik ik traditionele counseling technieken, maar zet ook waar ik dat
nodig acht mijn helder-voelen, zien en horen in. Verder wanneer we in gezamenlijk overleg dit
nodig achten kunnen andere technieken ter ondersteuning worden ingezet.
Zoals regressietherapie, voice dialoque en energiewerk gericht op de aura en de chakras.

 Aanleiding voor een afspraak, kan een onverwachte gebeurtenis zijn, een gevoel niet lekker
in je vel te zitten of de behoefte eens ‘wat dingen op een rij te zetten’. Soms zijn er
achterliggende vragen: wat heb ik nodig om te worden wie ik écht ben? Wat belemmert me daarin?
Waar haal ik mijn ‘voeding’ vandaan: wat brengt me in beweging, inspireert me?
Hoe leer ik loslaten? Hoe ga ik om met de lichte en donkere kanten in mezelf en in mijn leven.

Kosten 50 Naf per uur met een maximum van 100,- Naf per sessie.
Afspraak bel 4614179