Re´ncarnatieTherapie

Problemen vinden hun oorsprong in onverwerkte ervaringen. Dat ie het eenvoudige uitgangspunt
van re´ncarnatie therapie. Deze ervaringen kunnen worden opgespoord in het onderbewuste,
waardoor u ze kunt herbeleven. Door die herbeleving ontstaat er ontlading van emoties
en fysieke pijnen; een meestal zeer bevrijdende ervaring. Dit bevrijdende effect wordt versterkt
wanneer u zich bewust wordt hoe in de onderliggende thematiek zich steeds weer hetzelfde
probleem herhaalt. met dit inzicht stelt u zich zelf in staat om een aantal zaken in uw leven
op een andere manier aan te pakken. Of uw leven anders in te richten. Met andere woorden:
uzelf te transformeren op een wijze die bij u past en die u zelf graag wilt.
U krijgt meer leiding over uw leven zodat u kunt worden wie u zelf bent.
Omdat re´ncarnatietherapie vooral in het onderbewuste speurt,
is het een confronterende therapie en daardoor zeer effectief.

Re´ncarnatie is ?: Het woord geeft aan dat bij deze therapie het verleden ruim wordt gedefinieerd:
het omvat naast het recente verleden en de jeugd ook geboorte, zwangerschap en conceptie
en alle ervaringen daaraan voorafgaand (vorige levens). Met re´ncarnatie wordt bedoeld
dat een wezenlijk deel van onszelf (bewustzijn,ziel,geest) het lichamelijke sterven steeds
overleeft en na korte of langere tijd weer in een nieuw lichaam komt; het incarneren.
Het woord therapie staat voor een zodanige herbeleven en alsnog verwerken van
tot nu toe onverwerkte ervaringen, dat  de daarmee verbonden problemen in het heden verdwijnen.

belangrijk bij re´ncarnatie therapie is dat onbewuste ervaringen die zich in een andere realiteit
dan het huidige leven afspelen, serieus te nemen. Denk hierbij aan vorige levens en ervaringen
in dit leven tijdens de conceptie, zwangerschap en geboorte.

De manier waarop re´ncarnatie therapie, trance gebruikt voor het opsporen van onbewuste
ervaringen
. Dit gebeurt heel direct zonder ontspannings- en/of andere inductie technieken.
Zeer gerichte concentratie op het probleem brengt  u direct in die onderbewuste ervaring
die nodig is om een bepaald aspect van het probleem op te lossen. een ander deel van
het bewustzijn blijft in het hier en nu aanwezig (elliptisch bewustzijn).

Bij re´ncarnatietherapie wordt de nadruk gelegd op het verkrijgen door inzicht
in de samenhang tussen onverwerkte, onderbewuste ervaringen met problemen in het hier en nu.

Moet je in re´ncarnatie geloven wil deze therapie werken?

Nee, het is wel makkelijker maar niet noodzakelijk wel gaat deze therapie uit van een ziel,
staat dit idee je tegen dan zijn andere therapie vormen geschikter. In de praktijk is gebleken
dat mensen die niet van re´ncarnatie uit gingen toch goede resultaten hebben ondervonden.
Dagdroom therapie kan anders ook een goede ingang zijn om te starten.

Wat kun je verwachten.

Ten eerste wordt je uitgenodigd voor een intake gesprek deze neemt 1,5 tot 2,5 uur in beslag.
Het aangedragen probleem wordt besproken en door vragen zullen we belangrijke aspecten
van het huidige leven er uit lichten om zo een goede beeld vorming te krijgen van jou als geheel persoon.
Daarna wordt besproken of dit de therapie is die het meeste aansluit bij het probleem vervolgens wordt
er afgesproken in hoeveel sessies we een resultaat willen boeken. Let op er zijn mensen die na
1 sessie al voldoende inzicht verkregen hebben om te stoppen,
maar het kan ook zijn dat er meerdere nodig zijn.

Sessie duren ongeveer 1,5 tot 2,5 uur. Sessie begint met een kort voor gesprek vervolgens de
daadwerkelijke sessie en nadien een kort nagesprek. Eventueel kunnen er opdrachten mee
gegeven worden door de therapeut die aansluiten bij de verwerking van de problematiek.

Voor wie is de therapie geschikt.
Voor een ieder die een doelgerichte therapie zoekt om een probleem op te lossen.
Het uit nieuwsgierigheid willen weten of je een vorig leven kan ervaren is niet de
intentie van deze therapie. Verder zal de cliŰnt moeten kunnen communiceren,
Bij doofheid of mentale handicaps vormt het model een probleem en zijn
andere therapie vormen beter geschikt. Kinderen kunnen verder prima sessies volgen,
bij voldoende ontwikkelde verbale capaciteiten.

Kosten therapie
Intake gesprek 75,- Naf voor 2 tot 3 uur.
Sessies nadien 50 Naf per uur. Maximum 100 Naf per Sessie.
Afspraak bel: 4614179

Meer informatie over Reincarnatie & de therapie volg deze link:
meer info re´ncarnatie