INNERDANCE
                            "Ervaar de positieve helende kracht van dans"

Innerdance de dans die vanuit jezelf komt, zonder regels, pasjes of denkwerk. Een dans die ontstaat als je jezelf de vrijheid geeft om te bewegen. Dat kan alleen zijn, of samen met anderen.

Dans is een taal naar het zelf gericht, het helpt ons dingen te zeggen waar we geen
woorden voor hebben.

   

Dans is een geweldig middel om jezelf uit te drukken. Dansen is bewegen en bewegen is leven. Je gebruikt je lichaam om emoties om te zetten in beweging met muziek als ondersteuning. Als je emoties ooit geblokkeerd zijn geraakt dan zul je dat in de dans tegenkomen. De dans is een kans om de blokkade om te zetten in beweging waardoor je ruimte in jezelf maakt en je je vrijer kan gaan voelen. Dat maakt dansen op zichzelf geen therapie, maar het kan wel therapeutisch werken.

   

Innerdance nodigt je uit  om
op een zachte manier in contact te komen met je gevoel.
Door de dans te koppelen aan thema's ontstaat de mogelijkheid om de gevoelens, gedachtes en fysieke emoties te onderzoeken en uiting aan te geven.

 

                    
De combinatie van
dans, visualisatie en drama therapie
, maakt InnerDance tot een
krachtig gereedschap
voor transformatie, en
het kan een ieder ondersteunen, die meer
uit zijn leven wil halen.

 

    

Als voelen en bewegen één zijn
Bij innerdance lessen wordt je op een bijzondere manier, uitgenodigd om voelen en bewegen één te laten worden. We werken met diverse levens  thema’s als ingang tot ons gevoel. Hiervoor worden diverse technieken uit diverse therapeutische disciplines gebruikt. Onder andere d.m.v. visualisaties, drama therapie, en ademhalings technieken. Eenmaal als de verbinding tot stand is gekomen wordt  je uit-genodigd deze om te zetten in beweging. Als basis en hulpmiddel voor het in contact komen met het gevoelsleven gebruiken we regelmatig de 4 basis emoties, angst, woede, verdriet en vreugde. Een groot scala aan muziek geeft  de mogelijkheid om de juiste toon bij deze beleving te laten ontstaan. Met als doel inzicht te vinden in de persoonlijkheid en de blokkades die een rol in het dagelijkse leven spelen. Innerdance ontstaat dan ook als gevoel en beweging één zijn.
 

   

De levens thema’s
Levens thema’s zijn een breed scala aan belevingen die we door de tijd heen meemaken en nog mee gaan maken. Leeftijd processen spelen hierbij een belangrijke rol. Een 60 jarige heeft een anderekijk, ervaring en achtergrond op het leven als een 16 jarige. Zonder daarbij te oordelen welke visie rijker of beter is. Het leeftijd proces speelt zijn rol en brengt binnen de lessen bijzonderetoevoegingen met zich mee.
 

        

  
 

 

Onder levens thema’s
kun je o.a. verstaan
Geboorte, kindertijd, puberteit, seks-ualiteit, relatie, vader /moeder thema’s, familie, intuïtie, dood, werk, macht verhoudingen, schaduw zijde, geloof Eigenlijk alles wat ons mens maakt in het leven        

 

 

Bewegen
Bewegen is voor een ieder anders in te vullen. Zetten we onder de beweging een ritme van geluid dan noemen we het al gauw dans. Inner-dance komt van   binnen uit. Het vraagt geen ervaring en is niet bedoeld uit het punt van  schoonheid.

       

Je wordt niet beoordeeld of je beweging wel past binnen de vaak gestelde normen van onze samenleving. Het is onze ervaring dat eenmaal uit de verbinding van gevoel en beweging, de mooiste dans uit de mens tevoorschijn komt. Of deze nou door pijn of vreugde ontstaat, Innerdance kan je leiden naar een werkelijk vrij bewegen.

 

 
 

 
 

De 4 basis emoties: Angst, woede, verdriet en vreugde zijn de 4 basis emoties. Hieruit ontstaan diverse vertakkingen naar diverse gevoels- belevingen. Je kunt niet zeggen verdriet is gekoppeld aan jaloezie. Hoe gemakkelijk het ook zou zijn voor ons mentaal denken. De ervaring leert dat deze vertakkingen wijd verspreid zijn en vaak met meerdere basis emoties verbonden zijn. Terug koppelen gaat wel en brengt je meestal terug tot de basis emoties. Het toestaan om deze basis emotie in beweging te laten komen en daar eventueel vocale expressie aan te geven. Kan je tot de kern brengen van het basis probleem en hierin inzicht krijgen.

 

Geblokkeerde emoties?
We hebben allemaal geleerd om op een bepaalde manier met onze emoties om te gaan. Door aandacht te geven aan wat je voelt neem je jezelf serieus en kun je ont-dekken wie je werkelijk bent. Misschien heb je (van kinds af aan) geleerd om met bepaalde emoties om te gaan door ze te negeren en heb je ze weggestopt. Door dat te doen doe je de deur dicht voor een deel van jezelf. Daarmee sluit je je ook af voor de kracht van die emotie; je “ontkracht” jezelf. Het kost je ook nog eens minstens zoveel kracht om de emotie te blijven onderdrukken, want een onderdrukte emotie gaat een eigen leven leiden en wil gevoeld worden. Ook al denk je hem niet (meer) te hebben of kun je hem niet (meer) voelen, door te dansen breng je de energie van de emotie in beweging en kun je de deur naar jezelf weer open zetten.
 

 
Inzicht
Iedere therapie vorm zal uiteindelijk het meest effectief zijn als er inzicht gevonden wordt in het waarom.
Inzicht focust jezelf naar de kern van je zijn. Het is als het afpellen van een ui. Al zijn de tranen vaak de tranen van gevoel. Hoe meer laagjes we af leggen hoe meer de kern van ons zijn begint te stralen. Het is vaak een lange reis maar wel waardevol. Het mooie van innerdance is dat het geen wedstrijd is en ieder de tijd krijgt om zijn eigen ritme te vinden.

                 

 

       

                 

Muziek?
We dansen op muziek die varieert van pop, house, jazz, salsa, Afrikaans, gospel, Klassiek,meditatie muziek en mantra’s. Dat kan heel uitbundig zijn, of juist in-getogen. Meestal heeft de les een thema. De muziek wordt daar dan op afgestemd. Een thema kan een woord zijn, een bepaalde emotie, of een aspect van je geest, bv. het kind in jezelf. Verder komen er als afwisseling op inner-dance ook andere dans disciplines aan bod zoals  Afrikaans, de levens ritmes, trance dance, therapiedans en oerdans

 
     

 

 

 

 

                                     

                 Home page