Deze informatie geeft meer inzicht,
in mijn visie over
reÔncarnatie en de therapie.
Zoals bij alles volg uw eigen hart en waarheid.

                                                                                                  

Levens domeinen.
We zijn als mens omgeven door
invloeden vanuit 4 levens domeinen:
( zie plaatje, buitenste cirkel)

1.  
Natuur
2.   Andere mensen
3.   Materie
4.   Cultuur en samenleving.

Normaal verwerken we deze
invloed met onze zintuigen:

1.  
Horen
2.   Zien
3.   Tast
4.   Smaak
5.   Geur
6.   Intuitie
7.   Nog onbekende zintuigen.

 De zintuigen geven een signaal
door aan ons M.E.L bewustzijn:

1.  
Mentaalbewustzijn
2.   Emotioneelbewustzijn
3.   Lichaamsbewustzijn.

 Het M.E.L bewustzijn geeft signalen
door aan het Spiritueel bewustzijn:
(binnenste cirkel)

 

Bij een goed verlopend proces zal ons spiritueel bewustzijn deze
leermomenten eenvoudig kunnen verwerken. En de ervaring als
inzicht integreren in onze ontwikkeling.

Maar zo gauw er een vaak onverwachte impact of een langdurig problematisch
proces via een of meerder levens domeinen plaatsvindt. Denk bijvoorbeeld aan
een auto ongeluk, het horen van sterven familie lid, natuurramp, dagelijks gepest worden,
ziekte, failliet gaan, oorlog. Maar ook soms subtielere effecten als ontkenning door vrienden,
familie. Het niet gehoord worden etc. Kan er een nee gevoel optreden in ons bewustzijn.
We willen dit niet (meer) meemaken. De reactie bestaat dan uit 3 mogelijkheden.

1. Vechten
2. Vluchten
3. Verlammen (freezing)

Het spiritueel bewustzijn krijgt dan vaak niet alle gegevens goed door van de M.E.L.
Het grootste effect heeft verlammen. Een direct dissociŽren van de situatie.
Maar ook vechten en vluchten kunnen leiden tot dissociatie. We schrikken vaak eerst.
Is de ervaring te heftig dan gaan we in een shock en het trauma wordt geboren.
Het M.E.L.S concept valt uit elkaar en ook blokkeren bepaalde zintuigen.
We dissociŽren een stukje bewustzijn. Herkenbaar bijvoorbeeld aan het stokken
van de adem en het gevoel uit het lichaam te treden. Iets doen in een vlaag van 
(let op het woord) verstandsverbijstering) De ervaring kan dan niet goed verwerkt
worden en gaat zijn eigen leven lijden in het onderbewustzijn.

Het doel van het spiritueel bewustzijn is alle ervaringen als leer momenten te verwerken
zodat onze ziel kan groeien.  Met een belang voor het collectief bewustzijn.
Dit gebeurt dan dus niet, en zo ontstaat er een stagnatie in de ontwikkeling.
Toch wil de ziel de ervaring verwerken voor zijn groei. Dit betekend  dat er nieuwe
impulsen uitgezonden worden en zo gelijkende ervaringen aangetrokken.
Hier ontstaan dus de patronen uit waar we in het dagelijkse leven mee te maken hebben.
Het bekende gevoel van waarom overkomt mij dit toch altijd en de ander niet heeft
dus misschien wel een oplossing.

Deze oplossing ligt hem dan ook in het middel van therapie die de ziel betrekt in het proces.
En zeer belangrijk, door het vaak onbewuste trauma op te sporen en als nog in zijn
geheel te verwerken. En zo opgedane overtuigingen Op M.E.L.S bewustzijn te corrigeren.

We zoeken daarbij onder andere naar overtuigingen "Postulaten" die vaak eerst als
bescherming hebben gewerkt en op latere leeftijd tegen ons gaan werken.

            Denk aan mentale overtuigingen als:

     -        Als ik me verzet wordt ik in elkaar geslagen.
-        Als ik geen aandacht krijg dan wordt ik ziek.

Emotionele overtuigingen als:

     -        Ik heb angst om de straat op te gaan,
      want dan wordt je aangereden door een auto.
-        Als ik mijn verdriet laat zien, wordt ik uitgelachen.
-        Als ik boos ben dan vallen er brokken(dus ik onderdruk mijn boosheid)

 Lichamelijke overtuigingen als:

     -        ik heb mijn ziekte verdiend omdat ik een slecht mens ben.
-        Ik moet nu eten anders ga ik dood.
-        Ik mag niet eten anders vind men mij niet mooi.
-        Alleen als ik mij snijd leef ik.

 Spirituele overtuigingen als:

     -        Alleen als ik als een monnik leef kom ik in de hemel.
-        Ik ben al zondig vanaf mijn geboorte
-        Ik verdien mijn karma er is niks aan te doen.
-        Het zal mijn karma wel zijn
-        Het is Gods wil

Hierop zijn natuurlijk legio variaties en het lastige is dat tijdens een shock moment de M.E.L.
niet goed functioneert en zo vaak geen onderscheid gemaakt kan worden tussen
eigen gedachtes, emoties en lichamelijke ervaringen en die van directe omstanders.

Voorbeelden (De werkelijkheid is natuurlijk veel complexer.)

1. Een bekend voorbeeld is bij seksueel misbruik van kinderen waarbij de dader zegt,
als je het doorverteld doe ik jou of een ander die je lief hebt iets aan.
Dit is vaak sowieso al een afsluit bevel naar het trauma dat zich nestelt in het
onder bewustzijn maar ook geeft het een mentale overtuiging dat als ik een probleem
aan mijn omgeving voorleg breng ik mijzelf of een ander in gevaar.
Gevolg De gehele M.E.L.S beleving wordt beÔnvloed.

2. De bestuurder in een auto ongeluk die knel komt te zitten en bewusteloos is.
De brandweerman zegt als we hem nu geen ruimte geven dan gaat hij dood.
Vervolgens komt deze man later in zijn leven vast te zitten in de lift of is in een drukke winkel.
En krijgt onbewust het signaal als ik nu geen ruimte krijg ga ik dood. Wat natuurlijk niet waar is.

3. De patiŽnt op de operatie tafel in narcose en de artsen om hem heen roepen we moeten
ons haasten hij redt het niet. PatiŽnt redt het maar blijft met een onverklaarbaar gehaast gevoel.
Als ik me haast dan redt ik het.

4. De periode in de baarmoeder bij moeder. de vader van de moeder sterft tijdens zwangerschap
en moeder heeft intens verdriet. Kind groeit op maar loopt met een onbestemd en onverklaarbaar
verdriet gevoel, misschien wel depressieve gevoelens rond.

Inzicht hierin kan tot een diep transformatie proces leiden.
Let op het is dan vaak ook belangrijk dat in de verwerking de M.E.L. in al zijn facetten
bij elkaar gebracht wordt en zo de informatie voorziening op gang brengt naar het
spiritueel bewustzijn. Het spiritueel bewustzijn kan zo het inzicht generen en terug geven
aan al onze dimensies. De Catharsis (ontlading van het oude trauma) kan zo ontstaan
en verlaat ons systeem. En dit zal dan vaak ook door onze hele,
M.E.L. bewustzijn ervaren worden tot in de zintuigen.

Het collectieve effect is dat de levens domeinen hierdoor om ons heen beÔnvloed worden
en zo een andere feed back gaan terug genereren. Het gevoel van waarom gebeurt mij
dit altijd verdwijnt. Het proces klinkt vrij eenvoudig maar gaat toch dieper dan we vaak beseffen.
Ons leven staat nog vaak onder invloed van de polariteiten denk aan goed en kwaad,
licht en donker, man en vrouw etc. Traumaís worden over het algemeen als slachtoffer ervaring ervaren.
De ervaring binnen de therapie brengt, dat we ook dader energieŽn bij ons dragen.
Met vaak een laagje schuld gevoel eroverheen na de daad. Dit kan zeer subtiel werken
als een oneerlijk woord naar een relatie maar natuurlijke ook grof geweld etc.
Ook het niets doen bij het zien van een uit de hand gelopen ruzie kan dader gevoel creŽren.
Vooral het schuld gevoel heeft een aantrekkende kracht op negatieve ervaringen.
De ziel vraagt ook voor deze energieŽn een schoonmaak. Het vrij maken van de dader ervaringen
en het schuldgevoel hierover geeft net zo als de traumaís,  vaak de uiteindelijke ware verlichting
van het probleem. En heeft dan vaak ook een koppeling met het slachtoffer gevoel.
Het opheffen van leven in extremen binnen de polariteiten is dan waarschijnlijk ook het uiteindelijke doel.
Balans vinden zoals het ying yang teken licht in donker en donker in licht.

                                                          

Als de gedachte reÔncarnatie binnen dit gegeven wordt gebracht wordt de ware complexiteit
maar ook de schoonheid van het universele principe pas echt Groots. En is de reis die we allen
maken niet zo eenzaam als nog wel eens wordt ervaren. De verbindingen die we aangaan met
de levens domeinen krijgen zo een nog breder en diepere betekenis dan ze al hadden.

 Begrippen als wie goed doet die goed ontmoet en boontje komt om zijn loontje,
zetten dan tot nadenken.
Weerstand roept dit natuurlijk ook op. Ik leidt een goed leven en toch overkomen
mij verschrikkelijke dingen. Ben ik dan zoín slecht mens? Nee vast niet, de ervaring
die de ziel zoekt en de persoonlijkheid zijn alleen gescheiden.
De ziel roept om verbinding en nodigt je uit in het ware zelf te komen.
De persoonlijkheid herkent deze impuls waarschijnlijk nog niet en
genereert moeilijkere lessen. Vaak voort komend uit voorbije levens.

Ziekte kan ook zoín impuls zijn maar generaliseren heeft geen zin.
De ziel kan ook de ervaring van ziekte nodig hebben voor zijn groei.
Dat maakt het alleen niet altijd even makkelijk voor de persoonlijkheid
die slechts een tijdelijk karakter heeft en niet zo als de ziel, tijd niet het zelfde ervaart.

Weerstand roept deze therapeutische aanpak natuurlijk op.
Zeker als de polariteit slachtoffer / dader een grote rol speelt in de aanpak. 
Het slachtoffer als dader gevoel geeft ook privileges die men niet altijd opgegeven wil.
De aandacht die we hierop krijgen kan bij een laag eigenwaarde gevoel erg aantrekkelijk zijn.
Het opgeven van dader en slachtoffer rol en je verankeren in het Zijn kan je uit de polariteit halen.
Begrippen als vrij en onvrij hebben dan steeds minder invloed op je.

 Is dit de enige manier om vrij je vrij te bewegen in de een omgeven wereld van polariteiten?
Nee vast niet, er zijn genoeg mensen die een staat van bewustzijn bereiken op andere manieren.
Dit is een weg. En zo als het gezegde er zijn vele wegen die naar Rome leiden.

Moet ik in reÔncarnatie geloven wil deze therapie helpen.
Nee het helpt wel de ervaringen te verklaren maar er zijn veel mensen die zonder vorige
levens energieŽn te verwerken goed geholpen zijn. Het gaat er om dat het spiritueel
bewustzijn inzicht krijgt en de ziel zijn  leer moment begrijpt. Is dit gebeurt dan hoeft
de verwerking van een vorig leven geen rol te spelen. Werkelijk inzicht werkt op alle niveaus door.
Het begrip ziel is wel belangrijk wijs je deze af dan zal naar alle waarschijnlijkheid het resultaat niet bevredigend zijn.

 Waarom zoveel aandacht aan het verleden, als ik er mee leer leven (coping strategie) is het ook goed.
Ja als deze strategie werkt prima. Hij is waarschijnlijk wel alleen op de persoonlijkheid gericht.
Het model van deze therapie richt zich voorbij de persoonlijkheid en betrekt de ziel.
En kan daarom wel eens een groter effect hebben op de lange termijn. Denk voorbij de persoonlijkheid.

 Ik krijg beelden en gevoelens tijdens de therapie die zich voordoen uit vorige levens.
Ben ik de boel niet aan het verzinnen er is zoveel informatie voorziening en tv beelden
die ik dagelijks binnen krijg.

 Ja dit kan maar als het werkt is dat dan erg. Het is in ieder geval bijzonder dat cliŽnten met
diverse sessies achter de rug in vorige levens een lijn ontdekken die te maken heeft met
het aangedragen probleem. Zo ingenieus verweven met elkaar dat wil je dit fantaseren je
zeer goed hierin moet zijn. Verder is er vaak positief resultaat na deze sessies.
Er veranderd iets ten positieve ten opzichte van het als eerst ervaren probleem.
Verder zijn er ervaringen waarbij een zeer intense herbeleving talen gesproken worden
die niet op school geleerd zijn. En zijn er mensen die nog nooit op plaatsen geweest zijn
en eenmaal daar direct de weg weten. De sceptici zal hun een verklaring voor hebben net
zo als de gene die in reÔncarnatie gelooft. Bewijst de therapie zijn effectiviteit en krijgt het
leven meer waarde na de therapie zullen de enige tastbare bronnen zijn
waar dit model op zal moeten steunen.

 Is er wetenschappelijk bewijs van reÔncarnatie.
Nee net zo goed, als dat er geen bewijs is dat god bestaat, we een ziel hebben en of er
intelligent leven is op een andere planeet. Er is wel wetenschappelijk onderzoek naar
de effectiviteit en satisfactie bij cliŽnten die reÔncarnatie therapie hebben ondergaan.
De therapie scoort in dat opzicht vrij hoog ten opzichte van andere therapie vormen
(Dr. Ronald van der Maesen is op dit onderwerp gepromoveerd). Verder is er het boek
van Professor Stevenson die tal van verhalen van kinderen verzamelt heeft, die vertellen
over hun vorig leven in een ander dorp. Onderzoek hiernaar heeft in ieder geval aangetoond
dat de vertelde feiten over familie etc. overeenkomen met de verhalen.

Voor wie is de therapie geschikt.
Voor een ieder die een doelgerichte therapie zoekt om een probleem op te lossen.
Het uit nieuwsgierigheid willen weten of je een vorig leven kan ervaren is niet de
intentie van deze therapie. Verder zal de cliŽnt moeten kunnen communiceren,
Bij doofheid of mentale handicaps vormt het model een probleem en zijn
andere therapie vormen beter geschikt. Kinderen kunnen verder prima sessies volgen,
bij voldoende ontwikkelde verbale capaciteiten.