Dreamtime soulhealing
      Iedere 1ste vrijdag van de maand in ons centrum.

                                                                     

Deelnemers ondergaan een Dreamtime soul healing Concert
in een prettige, liggende positie op een zachte ondergrond.
De begeleiders van de dreamtime soul healing  hanteren
diverse sjamanistische klankinstrumenten waaronder
de Australische yedaki's (didgeridoo), de Indiaanse
sjamanentroms
, de Chinese gongs, de Tibetaanse/Nepalese
klankschalen
,  diverse percussie instrumenten en maken
tevens gebruik van  handoplegging en edelstenen.
Het geluidscollectief dat ontstaat kan men niet zozeer als
muziek beschouwen. Het is veel meer een zuiver intuÔtief
klankritueel dat is afgestemd op de aanwezige deelnemers.
Tijdens een Dreamtime soul healing Concert ondergaat iedere
deelnemer een individuele healing. Terwijl  u op de grond ligt zullen healers rondom u
werken. Gedurende het concert zal er  met de yedaki boven uw lichaam worden
gespeeld en er worden Tibetaanse/Nepalese klankschalen op het lichaam geplaatst.
Soms worden er handen op uw lichaam gelegd en/ of edelstenen.

Het gebruik van klank als helende kracht gaat vele duizenden jaren terug.
In verschillende culturen,verspreid over de gehele wereld gebruikt men
klank in rituele vorm in de geneeskunst. Vibratie (geluidstrilling) was een van
oorsprong helende kracht die volledig in de cultuur lag ingebed.
De geluidstrilling wordt door resonanties in het lichaam doorgaans ervaren als
een innerlijke massage, een heerlijk klankenbad. Op deze manier kunnen
spanningen zowel in het lichaam, energieveld als op andere lagen van bewustzijn
vrijkomen en daar waar mogelijk  vaak gepaard met inzicht oplossen. Vanuit de
ontspanning die ontstaat is er ruimte voor het terugvinden van harmonie,
het ontdekken van innerlijke vrijheid, nieuwe mogelijkheden en innerlijke dimensies.

Zo uiteenlopend mensen zijn, zo verschillend is vaak ook hun beleving.
Bovendien wordt ieder dreamtime soulhealing meestal weer heel anders ervaren.

Vooraf gegaan aan het klank concert maak je een sjamanistische trance reis.
Hieronder een beschrijving van hoe dit in zijn werk gaat.

 Wat is een sjamaanse REIS EN HOE DOE JE HET ?

De trancereis is een oeroude sjamanistische techniek
om inzicht, genezing en kracht te verkrijgen door middel
van contact met andere inspirerende dimensies.
Trancereizen brengen je ook in contact met je intuÔtie;
je bewustzijn wordt groter. Wij gebruiken de trancereis
hier als een ontspanningsoefening op muziek waarbij
je een wakkere droom beleeft. Je kunt beelden zien
of  ervaringen voelen zoals dit bij een droom gebeurt.
Je kunt echter ingrijpen, dingen veranderen en
stoppen wanneer jij wilt.  Je doet je ogen open als
je het niet prettig vindt. Je maakt deze reizen in de geest zonder je te verplaatsen.
Meestal lig je in ontspannen houding met de ogen dicht, luis≠terend naar het monotone
geluid van een handtrommel dat op de hartslag lijkt. Voor natuurvolkeren horen de
andere dimensies dan die van het dagelijkse leven bij ons, zoals het leven zťlf bij ons hoort.
Onze hartslag en onze ademhaling zijn voor ons vanzelfspre≠kend. Bijna nooit denken wij
over dit wonder na. Zoals wij het leven zelf niet meer zien, zo zien wij die andere
dimensies ook niet meer. Toch ligt de weg hierheen open voor eenieder die serieus op zoek gaat .

 

HELPERS IN DE TRANCE-REIS.

Men kan leren soepel van de ene wereld in de andere te stappen.
De trancereis helpt hierbij. Kinderen doen dit nog als
vanzelfsprekend. Ieder van ons kent dagdromen.
Ongemerkt halen wij daar energie uit, we zijn even totaal
ergens anders. De trancereis raakt aan het droom-bewustzijn.
In een droom echter worden levens≠lessen aangereikt, die vaak
verpakt zijn in symbolen; dit gebeurt in de slaap.
De trancereis wordt een wakkere droom genoemd.
Een deel van je bewustzijn is op reis, een ander deel
is staat om in te grijpen.  De vaak heldere raad en daad
uit de trancereis komt meestal in direct lijfelijk voelba≠re ervaringen. De reis wordt zit≠tend,
liggend of soms dansend gemaakt onder begelei≠ding van ritmes en klank; dit gebeurt
voornamelijk op de monotone ritmes van een platte hand≠trom≠mel of ratel. Je reist in
verschillende dimensies die een naam hebben: de benedenwereld, de middenwereld en
de bovenwereld. Op deze reizen ontmoet je krachtdieren, helpers of spirituele energieŽn
die je om hulp kunt vragen. Je kiest aan het begin van een trancereis of je naar de beneden-
of de bovenwereld wilt reizen. Soms word je hier naartoe geleid door een sterke impuls uit je
onbewuste. Je kunt ook een bezoek brengen aan de 'middenwereld'  tijdens de trancereis.
Soms komt dit spontaan voor. De 'middenwereld' is een dimensie die dicht bij de voor ons
zichtbare wereld ligt. Men kan er aura's zien, geesten van overledenen en ook natuurwezens
die alles helpen groeien.De 'benedenwereld' heeft een overeenkomst met de energie van onze
onderste drie chakra's (energiecentra).  Je kunt hier antwoord op levensvragen krijgen die gaan
over het fysieke bestaan.

De 'bovenwereld' staat in verbinding met onze bovenste drie chakra's en de spirituele dimensies.
Engelen, gidsen en leraren behoren hiertoe. Het hartchakra is de grote verbindende
factor die overal werkzaam is.

Het gebeurt wel dat men in een trancereis van de bendenwereld naar de bovenwereld reist en
soms weer terug. Als dit goed voor je voelt is er niets op tegen als algemene regel geldt dat
wanneer jij het wilt kun je altijd je ogen open doen en beslissen of je later verder wilt gaan.

"Zorg bij trancereizen altijd voor een ongestoorde omgeving , doe bij twijfel je ogen open en
ga  nooit na een trancereis direct autorijden e.d. maar schrijf eerst je ervaringen rustig op.
Trancereizen zijn geen vermaak, ze kunnen wel ontspannend zijn.
In het algemeen zijn trancereizen bedoeld om  kracht, inspiratie en raad te verwerven"

Datum: iedere 1ste vrijdag van de maand.
Tijd: 19.30 Ė 22.00 uur
Locatie: spiritueel centrum Nos cu Nos, Bramendieweg 179
Opgave per telefoon. Tel 4614179
Kosten: 12,50,- Naf incl. 5% OB

 Meenemen: Blinddoek, makkelijk zittende kleding, badlaken
(voor eventuele kou van de airco) + kussen en drinkwater fles.