De 7 Hoofd Chakras

 De chakras voorzien in de link tussen onze individualiteit en de
grotere krachten waar we onze voeding van krijgen. Je zult in de
vele boeken geschreven over de chakras diverse meningen vinden
die soms overstemmen maar ook elkaar tegenspreken. Tot aan de
hoeveelheid van chakras, locatie en draairichting aan toe.
Dit komt omdat de chakras niet met het blote oog waargenomen
worden maar via intuÔtieve zintuigen. En de interpretatie hiervan is
zeer persoon gebonden. Dus wil je echt iets ervaren dan blijft de
toetsing van de eigen waarheid van groot belang. En dan nog zullen
er vaak ervaringen zijn die persoonlijk getint zijn. Mijn eigen ervaring
met het werk met de chakras is dat ze in ieder geval sterk reageren op
bewustwording. Als iemand je dan ook zegt dat je chakra geblokkeerd is,
kan dit een relatief iets zijn. Een chakra kan zich sluiten en openen door
direct opgedane ervaringen, dus bewustwording van jezelf helpt bij het goed
functioneren van de chakraís. Ik ben er wel van overtuigd dat de chakras
dieper liggende informatie over onszelf hebben opgeslagen en invloed
uitoefenen op ons welzijn zowel op spiritueel, ziels, astraal, mentaal,
emotioneel en fysieke niveau. Verder is het mijn ervaring dat de chakras
een filterende werking hebben en het is dan ook goed om regelmatig
aandacht te besteden aan het opschonen hiervan.  Door Trance Dance
als hulpmiddel in te zetten bij bewustwording van de chakras krijg je
een kans om op eigen kracht inzichten te vergaren over deze energie centra.
En kan het gelijk tijdig een reinigende werking hebben. Verder kun jezelf
experimenteren met een partner door een pendel boven de verschillende
chakras te houden. kijk wat er gebeurt, stel vragen aan de persoon die ligt
en kijk of dit invloed heeft.

                                                                                     

Onderstaande beschrijvingen zijn slechts een beknopte beschrijving
en zijn tot stand gekomen d.m.v eigen waarneming en met behulp
van boeken die deze waarneming hebben bevestigd en aangevuld

 1e  basis chakra, kleur rood, locatie tussen anus en stuitbeentje:
Dit chakra heeft o.a met onze fysieke aspecten te maken.Het is de basis
waar al onze andere energieŽn op gebouwd zijn.  Zoals fysieke lichaam,
huis, werk en materiele zaken. Verder staat het in nauw contact met ons
gevoel van zelf vertrouwen, zekerheid en veiligheid. Dus de basis instincten
spelen een belangrijke rol in deze energie. Verder is het de deur waardoor
leven wordt gebracht, en het is de connectie tussen de sferen van leven en dood.
Iedere ervaring die dan ook een negatieve invloed heeft op ons zelf beeld,
 heeft invloed op dit chakra.

 2e  Hara Chakra, Kleur oranje, locatie rond de schaamhaar rand:
Dit chakra is een centrum van creatieve energie, soms komt dit naar voren als
seksuele energie. Deze energie heeft zowel het mannelijke als het vrouwelijk in zich.
Negatieve ervaringen met seksualiteit of de invloed van problematische menselijke
relaties kunnen invloed hebben op dit chakra. Verder heeft het te maken met de
controle over onze gevoelens Daarmee doelend op het zelf beslissing vermogen om
iets wel of niet te uiten. Hiermee wordt dan ook direct een sterke link gelegd
met het 5e keel chakra. Verder staat dit chakra voor de emoties als spontaniteit,
genot, levenslust en woede.

 3e Zonnevlecht Chakra, kleur geel, locatie ongeveer 3 vingers boven navel:
Dit chakra wordt ook wel het voelende brein genoemd. Via dit energie centrum maken we het eerste
intuÔtieve contact met onze omgeving . Het geeft ons een gevoel van verbodenheid met anderen en
het kan ons persoonlijke kracht geven in het handelen met anderen en het gevoel van persoonlijke
macht geven over je eigen leven. Door gebrek aan deze persoonlijke macht worden we vaak boos
op anderen, boos op het leven en zelfs bang voor het leven. De zonnevlecht is ook het centrum
van de emoties. Het zijn zeer aardse emoties die vaak bestuurd worden door onze persoonlijkheid
in plaats van onze hogere lagen. Bijv. jaloezie, afgunst, afwijzing, haat, liefde die buiten ons zelf
geplaatst wordt de liefde die wil hebben etc. De energie reageert sterk op de verbinding met
anderen als wel het afwezig zijn hiervan. Shock ervaringen komen het eerst door dit chakra door
dat dit chakra invloed heeft op de buikstreek kun je dan ook een gevoel van misselijkheid
krijgen en zelfs overgeven. Verder voel je door dit centrum de zuigende kracht van je omgeving
bijvoorbeeld mensen die niet uit hun eigen kracht kunnen putten en zo energie via dit chakra
naar zich toe trekken. Mensen met een bepaalde sensitiviteit zullen dit zeker herkennen.

 De eerste drie Chakras zijn dan ook duidelijke instinctieve energie centra.
Verder zijn het balans punten tussen complementaire energieŽn.

De Zonnevlecht balanceert het denken met het voelen.

De Hara chakra balanceert mannelijke met vrouwelijke energieŽn.

De Basis chakra balanceert de energieŽn van leven en dood

 4e Hart Chakra, kleur groen, locatie midden borstbeen:
Dit chakra stuurt onze gevoelens aan in het vermogen om te geven, nadat eerst is ontvangen
van de goddelijke bron. Onze mogelijkheid om te geven hangt direct af van onze mogelijkheid
om te ontvangen uit de goddelijke bron. Het hart chakra heeft de  mogelijkheid in zich om
onbaatzuchtig te geven dus zonder er iets voor terug te willen. Veelal is het geven nog
omgeven door persoonlijke belangen. Bijvoorbeeld door het gevoel van een tekort van zelf liefde.
We willen dan vaak iets terug hebben voor wat we aan de ander  geven. Dit chakra is ook het
centrum van lijden, verdriet en vreugde. Een niet voldoende ontwikkeld hart chakra leid vaak
naar een verlangen naar macht, arrogantie en egoÔsme. Verder is dit chakra het centrum van
vertrouwen, acceptatie, vergeving, vredigheid en gelijkwaardigheid.

 5e Keel Chakra, kleur blauw, locatie ter hoogte van Adam appel:
Dit chakra is het centrum van expressie, geluid en het vermogen om te luisteren.
Het heeft direct invloed op alle vormen van innerlijke uitingen die wel of niet naar
buiten worden gebracht. Het ene wordt wel geuit en het andere niet.
Als je met een pendel boven dit chakra werkt dan  krijg je vaak een goed inzicht wat de
energie doet als je iets eerst niet uit en vervolgens wel. De pendel reageert direct.
Een goed functioneren wordt mede bepaald door ons gevoel van gelijkwaardigheid met de ander.
Voelen we ons minderwaardig dan sluiten we vaak onze kracht om ons te uiten.
Door ons boven of onder iemand te stellen heeft dan ook direct invloed op dit chakra.
Verder is het belangrijk om jou waarheid uit te spreken wanneer dit nodig is.
Je vergelijken met of anderen veroordelen heeft ook invloed. Zelfbewustwording is
dan ook een belangrijke remedie voor dit chakra. Het gevoel van eenheid met het
goddelijke kan je dan ook een gevoel van gelijkheid met alle wezens op deze planeet geven.

 6e voorhoofd of derde oog chakra, Kleur indigo, locatie tussen wenkbrauwen:
Dit chakra wordt ook wel de zetel van de ziel genoemd. Het geeft ons onze originaliteit,
onze creatieve waarneming en onze visie. Als we het sluiten geven we onze eigen creatieve
originele ideeŽn op en gaan vaak een andermans waarheid volgen. Gevolg wanneer we onze
eigenheid opgeven veroordelen we ook vaak de eigenheid van anderen. Als het chakra goed
functioneert eren we alle creatieve originele ideeŽn van ons zelf als wel van anderen.
Verder zullen we ook ervaren dat wat we het eerst in anderen zien een reflectie kan zijn van
dat wat in ons zelf leeft. Een goed werkend derde oog is dan ook niet bedoeld om anderen
te veroordelen maar om diepere bedoeling van zaken te herkennen. Er is ook een risico
om je te veel te focussen op je waarneming via het derde oog, het kan enorm uit putten en
tot een burn out zorgen bij het medium dat totaal gefocust is op deze energie. Het is dan ook
goed om mede te werken met het hoger zelf. Natuurlijk is bij dit centra intuÔtie ook een
sleutelwoord, het kan ons het vermogen geven achter faÁades te kijken en verder komen
plotselinge ideeŽn en vermoedens tot ons. Kleine kinderen hebben vaak nog een goed
contact met dit chakra, naarmate men ouder wordt sluit dit chakra zich vaker. Dit vooral
door de richting die we varen in de westerse wereld waar het mentale zowel in opvoeding
thuis als wel op school overheerst. Hierdoor verliezen we vaak van richting in ons leven.

 7e kruin chakra, kleur (rood)violet, locatie midden bovenkant schedel:
Dit Chakra opent zich naar boven en staat in verbinding met de voeten waaronder
ook twee chakras zich bevinden. Dit chakra is zeer belangrijk, alle andere chakras lopen
door deze energie stroom. Het bevat dan ook alle kwaliteiten van deze chakras.
Je kunt denken aan de boom die zijn wortels in de grond heeft en zijn takken in de hemel.
Waarbij de andere chakras als takken zijn met allen belangrijke functies.
Dus door te werken aan de andere chakras werk je altijd gelijk aan het kruin chakra.
In de trancedance werken we dan ook niet echt met dit chakra maar om er toch wat aandacht
aan te besteden hebben we chakra 6 en 7 gecombineerd in de dans. Dit chakra heeft dan
ook veel te maken met onze spiritualiteit. Verder heeft het een sterke verbinding met ons
hart chakra waardoor de ontvangen energieŽn  worden weerspiegeld. Een evenwichtige spiritueel
leven heeft dan ook niets te maken met het leven als een kluizenaar. Mijn mening is dat we
het spirituele moeten aarden in de materie die mede door ons als mede vormgever wordt vorm gegeven.
Ik denk wel dan aan opbouwende zaken en niet aan de destructieve zaken. Maar ook dit is blijkbaar
nodig in onze wereld van dualiteit en slechts door de schaduw te ontmoeten komen we bij ons licht.

 

                                                                                                                                                    

                                                                     Home page