Dagdroom therapie.

Dagdromen ook wel symbooldrama genoemd, is een creatieve uiting van de geest.
Dit houdt niet in dat dagdromen hetzelfde is als vrijblijvend fantaseren of luchtkastelen
bouwen. Dagdromen wordt onder deskundige begeleiding een doelgerichte verkenning
van het onderbewuste en daarmee een onuitputtelijke bron van informatie. We krijgen
zo een indringende, heldere kijk op onze innerlijke belevingswereld, die door de dagdroom
op milde wijze naar het bewustzijn wordt gebracht. dit contact tussen het onbewuste en
het bewustzijn leidt naar een dieper inzicht in eigen functioneren. problemen en knelpunten
worden herkenbaar en verwerkbaar. Inzicht wordt ook verkregen in allerlei vormen van
onzekerheid, waarbij het maken van keuzen en relatieproblematiek in de praktijk niet zelden
een rol spelen.