Trance Dance Cursus

Gedurende 10 avond lessen gaan we door middel van Trance Dance en de relatie met de chakras werken aan een bepaalde intentie. Zo krijg je een uitnodiging om op de verschillende niveaus van deze energie centra inzicht te verkrijgen over je eigen gekozen Intentie.                

Programma.

Les 1. Op zoek naar je intentie              Les 6. 3e chakra
Les 2. Het dansen van je krachtdier      Les 7. 4e      ,,
Les 3. 1e chakra                                     Les 8. 5e      ,,
Les 4. 2e chakra                                     Les 9. 6e en 7e ,,
Les 5. 3e chakra                                     Les 10.  integratie +
                                                            dreamtime soul healing

 

 

Door te werken gedurende deze cursus met een persoonlijke intentie krijg je de kans vanuit iedere chakra die je danst inzicht te vergaren over je intentie. Gekoppeld aan de energie van de chakras kan een levens vraag of een probleem waar je graag meer inzicht over wil vergaren, inzicht geven over de verschillende lagen van dit vraagstuk. Deze inzichten gekoppeld aan elkaar kunnen vaak een goede stap zijn op het pad naar heling.

 

Als voorbeeld wil ik aanhalen wat Peter Goldman van Centre of New Directions in Engeland zo simpel maar toch zo helder maakte over de verschillende kijk van zaken, wat je ook aan de chakras zou kunnen koppelen.

Parcellus vraagt aan vijf  mensen de doods oorzaak van een patient, allen zijn deskundig op een bepaald gebied. De eerste antwoordde het probleem lag op het gebied van het lichamelijke etc.

1e lichamelijk,  de pest
2e Etherisch ,    Immuun stelsel functioneerde niet goed
3e Astraal,         Lag aan zijn karma
4e Ego,              Als het hoger ego sterker was geweest had hij zij karma overwonnen
5e Spirit/Geest,  Het is de wil van god en dat is het.

Parcellus zegt hierop allen hebben gelijk want alle niveaus zijn verbonden met elkaar.

 

 
 

De Chakras

De chakras voorzien in de link tussen onze individualiteit en de grotere krachten waar we onze voeding van krijgen. Je zult dan ook in de vele boeken geschreven over de chakras diverse meningen vinden die soms overeenstemmen maar ook elkaar tegenspreken. Tot aan de hoeveelheid van chakras, locatie en draairichting aan toe. Dus wil je echt iets ervaren dan blijft de toetsing van de eigen waarheid van groot belang. En dan nog zullen er vaak ervaringen zijn die persoonlijk getint zijn. Mijn eigen ervaring met het werk met de chakras is dat ze in ieder geval sterk reageren op bewust- wording. Als iemand je dan ook zegt dat je chakra geblokkeerd is, kan dit een relatief iets zijn. Een chakra kan zich sluiten en openen door direct opgedane  ervaringen,  dus  bewustwording van  jezelf  helpt  bij  het  goed
functioneren van de chakra’s.
Ik ben er wel van overtuigd dat de chakras dieper liggende informatie over onszelf hebben opgeslagen en invloed uitoefenen op ons welzijn zowel op spiritueel, ziels, astraal, mentaal, emotioneel en fysieke niveau. Verder is het mijn ervaring dat de chakras een filterende werking hebben en het is dan ook goed om regelmatig aandacht te besteden aan het opschonen hiervan.  Door Trance Dance als hulpmiddel in te zetten bij bewustwording van de chakras krijg je een kans om op eigen kracht inzichten te vergaren over deze energie centra. En kan het gelijk tijdig een reinigende werking hebben.

Deze cursus wil je niet leren hoe de complexiteit van de chakras in elkaar zit, maar maakt wel gebruik van dit wonderlijke systeem als hulpmiddel voor bewustwording. Naarmate ik deze cursus vaker begeleidt ervaar ik de kracht als deze twee elementen aan elkaar gekoppeld worden. Het heeft mij persoonlijk in ieder geval al veel inzichten gebracht.In deze cursus werken we met de 7 hoofd chakras. Om je toch een beknopt inzicht te geven geeft de volgende link misschien iets meer inzicht over de chakras.  

Meer Info Chakras

 

Dream time soul healing.

De laatste avond gaan we werken met een Dreamtime Soul Healing. Door middel van trommel muziek ga je al liggend op zoek naar een aspect van jezelf dat je kwijt bent geraakt tijdens een moeilijk moment in je leven. Je maakt een reis naar de onderwereld en vraagt je krachtdier dat je in les 2 hebt  terug gehaald om je bij te staan dit verloren stuk van jezelf terug te halen in het hier en nu. Vervolgens zal ik met gebruik van klankschalen en andere inheemse muziek instrumenten een healing verzorgen, zodat het gevonden aspect van jezelf nog beter kan integreren

 

 

Data cursus reis door de chakras op vrijdag avonden.
Binnenkort nieuwe data voor deze cursus.

Gebruik deze link voor het inschrijformulier:
Inschrijf formulier Trance dance cursus

Opgave of info bel 005999 - 4614179
 
Locatie: Spiritueel centrum Nos cu Nos
              Bramendieweg 179
              Curaçao

                                                                     

                                       Home page

 

 

.